01 Οκτωβρίου 2014

Γενικά

«Στήλη άλατος»

«Στήλη άλατος»   Αυτή η φράση λέγεται για κάποιον που απομένει άφωνος από την έκπληξη, εμβρόντητος...

Νέα Ρεκόρ Γκίνες 2015

Της Δήμητρα Δημητρίου   Τα Ρεκόρ Γκίνες που τα καταγραφούν στο εξηκοστό βιβλίο Γκίνες του 2015...

Αφιέρωμα

Μεταφορά στην αρχή της σελίδας